Slaan & Praten

Slaan en praten 1

Het bespelen van Japanse trommels is een bijzondere ervaring. Japanse trommels zijn bijzonder van bouw en klank en kunnen zowel heel zacht als heel hard bespeeld worden. Het gaat hierbij over het algemeen over overzichtelijke ritmes die nauwkeurig gespeeld kunnen worden. Daarvoor wordt er een extra beroep gedaan op concentratie (toewijding), fysieke inzet en studie (repetitie).

 De studie van het functioneren van een slagwerkgroep en zeker een Japanse slagwerkgroep maakt van de sessie een gebeurtenis die makkelijk te volgen is en tegelijkertijd hoge eisen stelt aan de deelnemers. Wat is er voor nodig om van de uitvoering een succes te maken ? Het gaat in dat geval niet zozeer over muzikaliteit als wel over het bewust zijn van eigen inzet en samenwerking.

 De parallel met processen in organisaties is eenvoudig te trekken. Ook daar gaat het immers om vraagstukken rond leiderschap, effectiviteit van medewerkers, innovatiekracht, verantwoordelijkheid nemen en het functioneren van teams.

Slaan en praten 3

Doelstelling

Door middel van het uitvoeren van eenvoudige slagwerkoefeningen komen tot een spontaan en geconcentreerd spel waarbij deelnemers meer inzicht krijgen in: 

 1. Wat er in mensen omgaat, wat ze beweegt en bezielt.
 1. Negatieve en positieve houdingen die een natuurlijk & effectief ontwikkelingsproces kunnen verhinderen of versnellen.
 1. De functie van fouten, fouten maken is een belangrijk deel van onze hele ontwikkeling, zelfs inzinkingen kunnen deel uitmaken van dit proces.
 1. Leren zien en beschrijven zonder te oordelen, dingen te leren kennen zoals zij zich voordoen.
 1. Leren vertrouwen op zichzelf, de bekwaamheid van eigen lichaam en geest.

 

Slaan en praten 2Inhoud en aanpak van de workshop

Tijdens de workshop ga ik met de deelnemers aan de slag met een aantal eenvoudige trommeloefeningen. De oefeningen vinden zowel plaats met de gehele groep als individueel. 

Aandachtspunten tijdens oefeningen in de groep:

 • Hoe gaat de groep om met een opdracht of een nieuwe oefening?
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen muziek. Wat heb je daar voor nodig, wat kan je inzetten?
 • Wat is de invloed van de muziek (de inzet) van je medespeler en wat kan je voor die speler betekenen ?

 Aandachtspunten tijdens individuele oefeningen (op de Okedo Odaiko):

 • Hoe voelt het om zoveel geluid teweeg te brengen ?
 • Hoe voelt het om een opdracht te krijgen die nieuw is voor je en op onbekend terrein ?
 • Wat is jouw muziek, wat kan je spelen ?
 • Wat heb je nodig om je grenzen te verkennen en te verleggen ?

 Aan de hand van eenvoudige trommeloefeningen behandel ik tijdens de workshop een drietal principes: Toewijding, Eenvoud en Samenspel.

Toewijding:

 • Bewust zijn
 • Kiezen

Met andere woorden: 

 • Weglaten wat overbodig is, van datgene dat afleidt
 • Bewust zijn van effect en bedoeling

Eenvoud:

 • Luisteren
 • Spreken

 Met andere woorden:

 • Speel op je eigen niveau, niet lager, niet hoger
 • Depersonaliseren / het gaat om ‘het gesprek’ niet om jou
 • Zet je in, neem het je voor en laat overbodige zaken achterwege zoals giechelen, praten, bemoeien e.d.

Samenspel:

 • Volgen & leiden
 • Dialoog

 Met andere woorden:

 • Iedereen is verantwoordelijk voor het gezamenlijk succes
 • Accommoderen / contact maken / verschillen in tempo onderkennen
 • Luister zonder oordeel / observeer

 Naar aanleiding van de oefeningen besteed ik verder aandacht aan:

 1. Pro-actief zijn
 2. Flexibiliteit in het volgen /leiden
 3. Omgaan met innerlijke weerstanden
 4. Duidelijkheid over de verwachtingen van leider richting volger
 5. Het gesprek voortzetten op wat er al is
 6. Creativiteit, verrijking, verdieping
 7. Harmonie en gelijkgerichtheid / niet de nuance in de verschillen

De workshop kan aangepast worden aan specifieke vraagstukken of patronen waar men aandacht aan wil besteden.