Workshop taiko

Een intense ervaring

Taiko

“Begin jaren negentig ben ik gestart met de workshop “Japans Trommelen”. Er was belangstelling naar aanleiding van de slagwerkconcerten, bezoekers wilden zelf de combinatie van geluid en beweging ervaren. In de afstudeerfase van het conservatorium Klassiek Slagwerk bestudeerde ik reeds enkele jaren de Japanse stijl. Vanuit mijn ervaring als docent begon ik aan de trommelworkshops. De uitdaging bleek net zo groot te zijn als de problematiek van het bespelen van trommels: de studie van concentratie en lichaamshouding tijdens het musiceren. Professionele musici hebben reeds jaren van slagwerkstudie achter de rug alvorens zich op toneel te begeven, die ervaring ontbreekt vanzelfsprekend bij de deelnemers”

Meer dan trommelen alleen

“Gedurende de lessen komen we een geheel nieuw aspect tegen. Men vertelt mij persoonlijke ervaringen en gevoelens die naar voren komen tijdens het bespelen van dit spectaculaire instrumentarium. Niet alleen de onmacht van ‘het van huis uit niet kunnen trommelen’ maar ook de te hoge verwachtingen waarmee men binnen komt, na de eerste confrontatie met dergelijke muziek, speelt een grote rol. “Het zag er zo vanzelfsprekend uit toen ik het zag”, “Je zou je zo heerlijk kunnen uitleven”. Ik kon steeds beter inspringen op de diverse opgeworpen obstructies en verlangens. Vanaf dat moment sprak ik niet meer over een ‘trommelcursus’ maar over een workshop waarin karaktereigenschappen, excuses en uitvluchten besproken worden als onderdeel va de training. Het samenwerken in zo’n groep maakt deze workshop tot een vrolijke en intense ervaring.

Inzicht, acceptatie en spierballen

Door middel van het uitvoeren van relatief eenvoudige slagwerkoefeningen kom je tot een spontaan en geconcentreerd spel waarmee je je innerlijk vermogen verkent:

  1. Het leren aandacht te hebben voor wat er in mensen omgaat.
  2. Het leren inzicht krijgen in negatieve houdingen die een natuurlijk ontwikkelingsproces verhinderen.
  3. Het maken van fouten leren zien als een belangrijk deel van onze ontwikkeling; zelfs inzinkingen maken deel uit van dit proces.
  4. Leren zien en beschrijven zonder te oordelen, dingen te leren kennen zoals zij zich voordoen.
  5. Leren vertrouwen op bekwaamheid van eigen lichaam en geest.

Verder lezen?

Om hun kracht maak ik ook als Zijns-coach gebruik van Japanse trommels. Lees meer hierover op mijn site Zijn-Utrecht.nl